Back to top
Bonovi za racionirane potrepštine
Mađarska, 1940-ih
Replika
Magyar Nemzeti Múzeum, Budimpešta, Mađarska

Redovi za kruh svakodnevna su pojava, a ljudi se za grijanje, odjeću i druge potrebe snalaze na razne načine, koristeći se svime što im dopadne u ruke.