Back to top
80 000 stranica zakonodavstva EU-a
Nizozemska, 2003.
Rem Koolhaas
Kuća europske povijesti, Bruxelles, Belgija

Što je europeizacija? To je prihvaćanje zajedničkih zakona i njihova primjena u svim državama članicama Europske unije, čime se potiče sve veće usklađivanje interesa i jačanje međusobnih sličnosti. Ti zakoni, poznatiji pod nazivom pravna stečevina, donosili su se tijekom nekoliko desetljeća, a države koje pristupaju Uniji moraju ih prenijeti u svoje nacionalne pravne sustave.