Back to top
Pločica kojom se glasalo za Temistoklov izgon
Atena, Grčka
5. stoljeće pr. n. e.
Glina
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς/ Muzej stare Agore, Atena, Grčka

Demokracija je oblik vlasti u kojem građani uživaju pravo na samoodređenje i u kojem se političke odluke donose većinom. Europske su demokracije tek u 20. stoljeću proširile pravo glasa na sve odrasle građane.