Back to top
Tinker Imagineers, Utrecht, Nizozemska

Neposredno nakon rata, u Europi još nije postojala neka posebna kultura mladih. Međutim, nove kulture mladih pod utjecajem Amerike privukle su brojne mlade Europljane koji su htjeli izraziti svoju individualnost i odbijali pokoriti se društvenim normama. Gotovo u svim zemljama pojavile su se različite supkulture: Teddy Boys i Rockers u Ujedinjenoj Kraljevini, Blousons noirs u Francuskoj, Teppisti u Italiji, Nozem u Nizozemskoj, Halbstarken u Njemačkoj, Bikinarze u Poljskoj, Jampecok u Mađarskoj, Malagambisti u Rumunjskoj, Potápkas ili Páseks u Čehoslovačkoj i Stiljagi u Sovjetskom Savezu.

Vlasti na Istoku i Zapadu bile su zabrinute zbog porasta takvih supkultura mladih. Vlada i policija na te su mlade sve češće gledale kao na huligane i maloljetne prijestupnike te su ih maltretirale zbog njihova izgleda.