Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Nizozemska

Mladi Europljani i pokreti mladih izražavali su želju za postizanjem mira. Ta im se želja mogla ostvariti samo ako njihovo djelovanje bude nadilazilo nacionalne granice. Mladi su ljudi prikazivani kao lijepi, snažni i na međunarodnoj razini ujedinjeni (s pomoću simbola mira) u svojoj borbi za slobodu. Kao dio pomirbe nakon rata diljem Europe organizirani su međunarodni kampovi za mlade i skupovi mladih.

Hladni je rat promijenio tu situaciju. Istočna Europa bila je pod sovjetskom dominacijom, što znači da je bila izolirana te je time narušena šira međunarodna razmjena. Mladi su postali ključno oružje u propagandnom ratu između Istoka i Zapada.