Back to top

Nove mjere sigurnosti za posjetitelje Kuće europske povijesti

REZERVACIJE

Trebam li svoj posjet prethodno rezervirati?

Individualni posjetitelji mogu posjetiti Kuću europske povijesti bez rezervacije. Skupine od 10 ili više osoba moraju unaprijed rezervirati svoj posjet. Posjetitelji se mole da se pridržavaju rezerviranih termina kako bi se mogle poštovati sve zdravstvene i sigurnosne mjere.

Jesu li veličine grupa ograničene?

Nisu, ali imajte na umu da posjet Kući europske povijesti možete rezervirati po terminima od 30 minuta.

Kako mogu rezervirati posjet Kući europske povijesti?

Individualni posjetitelji mogu posjetiti muzej bez rezervacije. Skupine od 10 ili više osoba moraju unaprijed rezervirati svoj posjet.

Posjet treba rezervirati preko ove poveznice.

Termini su dostupni u intervalima od 30 minuta.

Kada mogu rezervirati posjet?

Termini posjeta dostupni su tijekom radnog vremena u intervalima od 30 minuta, a zadnji termin je u 16:30.

Trebam li pokazati svoju rezervaciju na ulazu ako sam u skupini od više od 10 posjetitelja?

Predstavnik grupe posjetitelja s više od 10 osoba mora ispisati potvrdu o rezervaciji i donijeti je na dan posjeta ili je prikazati na mobilnom uređaju.

 

DOŽIVLJAJ POSJETITELJA

Koliko traje posjet?

Posjet Kući europske povijesti traje otprilike 90 minuta.

Koje se higijensko-sanitarne mjere provode na ulazu?

Kuća europske povijesti u potpunosti se pridržava nacionalnih zahtjeva u području javnog zdravlja tijekom ove zdravstvene krize.

Jesu li dostupni obilasci uz stručno vodstvo?

Da, vođeni posjeti su ponovno dostupni na engleskom, nizozemskom, njemačkom i francuskom za grupu od 10 ili više osoba. Cca. trajanje: 90 min. Rezervacije se moraju izvršiti 4 tjedna unaprijed.

Jesu li obilasci uz stručno vodstvo, samostalni obilasci ili radionice dostupni za škole?

Da, vođeni obilasci i radionice su ponovno dostupni za škole. Samostalni obilasci ponovno su mogući te ih je potrebno rezervirati preko ove poveznice za skupine od 10 ili više osoba.

Mogu li posjetitelji i dalje sudjelovati u obilascima za vrijeme pauze za ručak utorkom?

Da, obilasci za ručak su ponovno dostupni. Ove ture su samo na engleskom jeziku od 12:15 do 13:00 svakog utorka i usmjerene su na određenu temu. Ne morate se registrirati za ovu turneju, samo se pojavite!

Kakva su higijenska pravila za upotrebu tableta?

Muzej je uveo mogućnost alternativnog audiovodiča koji možete koristiti na vlastitom uređaju ako ne želite koristiti tablet. Poveznice se nalaze na našim internetskim stranicama o stalnom postavu.

Dezinficirani tablet preuzima se u uobičajenoj zoni na prvom katu. Nakon posjeta tablet možete vratiti na šestom katu, gdje će ga naši zaposlenici odmah dezinficirati. Tablet će se dezinficirati prije i nakon vašeg posjeta.

Preporučujemo da i za audiovodič i za tablet ponesete vlastite slušalice.

Trebam li slijediti određeni put u muzeju?

Da, u skladu s belgijskim zakonodavstvom posjetitelji moraju slijediti određeni put u cijelom muzeju. Taj je put isključivo jednosmjeran. Put je obilježen oznakama na podu i pločama.

 

GALERIJE / PROSTORI

Možemo li se koristiti svom interaktivnom audiovizualnom opremom koja se nalazi u galerijama?

Posjetitelji i dalje mogu koristiti interaktivne zaslone osjetljive na dodir. Zaposlenici muzeja redovito će ih dezinficirati.

Iz sigurnosnih razloga posjetitelji ne mogu koristiti kartoteku na trećem katu.

Mogu li posjetitelji posjetiti sve katove muzeja?

Da. Posjetitelji moraju slijediti obveznu prethodno utvrđenu rutu. Ta je ruta označena na podu.

Jesu li prostori za istraživanje s obitelji dostupni posjetiteljima?

Da, svi prostori za istraživanje s obitelji u muzeju ponovno su dostupni.

Održavaju li se i dalje u prostorima za istraživanje s obitelji vođene edukativne aktivnosti?

Da, vođene edukativne aktivnosti na rasporedu su srijedom (od 13:00 do 18:00) i vikendom (cijeli dan). 

 

MATERIJALI ZA UČENJE I OBITELJ

Jesu li dostupni tiskani informativni materijali?

Da, tiskani materijali dostupni su u muzeju. Povrh toga, brojne informacije možete pronaći na našim internetskim stranicama: www.historia-europa.ep.eu

Dijeli li Kuća europske povijesti radne listove za aktivnosti „Pronađi, analiziraj i raspravljaj” ili „Upoznaj EU”?

Da, radni listovi za aktivnosti ponovno se dijele za samostalne posjete školskih grupa. Ako posjetitelj dođe s vlastitim ispisom, može ga koristiti i u galerijama.

Dijeli li Kuća europske povijesti pakete za nastavnike?

Da, paketi za nastavnike o didaktičkim ponudama dostupnima u Kući europske povijesti ponovno se dijele.

Kako možemo pristupiti obrazovnim materijalima?

Obrazovni materijali dostupni su na internetskim stranicama muzeja: https://historia-europa.ep.eu/hr/dobro-dosli-u-kucu-europske-povijesti u odjeljku „Saznajte više“. Kroz internetske „razredne aktivnosti” nastavnicima se omogućuje pristup 5 tematskih resursa: sukobi, ljudska prava, migracije, komunikacija i identitet. Materijali su dostupni na 24 službena jezika Europske unije.

 

SIGURNOSNE MJERE PROTIV BOLESTI COVID-19

Je li u određenim područjima gdje se ostvaruju učestali kontakti postavljen pleksiglas?

Da, u određenim dijelovima muzeja u kojima se ostvaruju učestali kontakti postavljen je pleksiglas.

 

USLUGE ZA POSJETITELJE

Imate li na raspolaganju invalidska kolica?

Da, Kuća europske povijesti ima na raspolaganju dva invalidska kolica.

Možemo li koristiti dizala?

Posjetitelji se središnjim stubištem penju na više katove, a spuštaju se stepenicama za slučaj opasnosti. Izlaz se nalazi u trgovini. To je u skladu s jednosmjernim putom.

Upotreba dizala dopuštena je samo za posjetitelje koji pripadaju istoj grupi, posjetitelje smanjene pokretljivosti i za osoblje muzeja.

Iznimno se može dopustiti i osobama koje hitno moraju doći do sanitarnog čvora.

Mogu li se osobne stvari ostaviti u garderobi?  

Posjetitelji se mogu koristiti garderobama. Dostupno je sredstvo za dezinfekciju ruku.  

 

CAFE EUROPA

Je li restoran Café Europa otvoren?

Restoran Café Europa zatvoren je do daljnjega.

Dva prodajna automata postavljena su u prizemlju prije izlaza iz muzeja.

Na fontani za vodu također je dostupna obična i gazirana voda neposredno nakon izlaza iz muzeja. Iz ekoloških razloga ponesite svoju bocu za vodu.  

 

Brussels Health Safety Label