Back to top

KIADVÁNYOK

Az Európai Történelem Háza elkötelezett az európai történelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztése és a múlt mai világunkban való folyamatos jelenlétéről szóló viták ösztönzése mellett.

A kiadványokon keresztül a látogatók megismerhetik a múzeum működését, filozófiáját és tágabb értelemben vett tartalmát. Ezáltal a tényleges látogatást megelőzően és azt követően is lehetőség van a múzeumi élmény kibővítésére.

Ebben a szakaszban megismerheti az állandó kiállítás alapjait, összhangban az európai történelem főbb eseményeivel. A kiállítások fontos tárgyait részletes leírások és tanulmányok ismertetik. 

Számos vitákhoz kapcsolódó cikket és az Európai Történelem Házához kapcsolódó tematikájú elemzést is kínálunk.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Mutassa a 1 - 12 13 összes eseménynek
Red and white academic journal cover

This paper contributes to the current discussion on best practices in collecting materials relevant to present-day society and documenting history in the making.Bővebben

Book cover Hans-Gert Pottering

Michael Gehler és Marcus Gonschor „Ein europäisches Gewissen” (Európai lelkiismeret) című átfogó életrajza, melyhez Donald Tusk írta az előszót, az apró részletekre is figyelmet fordítva kiváló portrét rajzol Hans-Gert Pötteringről, az Európai Parlament (EP) korábbi elnökéről és az Európai Történelem Háza projekt kezdeményezőjéről.Bővebben

Milyen szerepet kap az ókor az Európai Történelem Házában? Ez a tanulmány az Európai Parlament által létrehozott és Brüsszelben található múzeum, az európai történelmet bemutató Európai Történelem Háza ókorról kialakított felfogását elemzi. Szerzője a múzeum egyik kurátora, aki a projekt 2011-es elindítása óta a múzeumi tartalmak fejlesztésén és kommunikációján dolgozik.Bővebben

Cover of Bien Symboliques journal

Az Európai Történelem Háza egy európai történeti múzeum, amelyet az Európai Parlament hozott létre és igazgat, és amely 2017 májusában Brüsszelben nyílt meg. Milyen kihívásokkal néz szembe ez a múzeumi intézmény?Bővebben

Making HIstories cover - colonial images

Az Európai Történelem Háza 2017. május 4-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Brüsszel európai negyedének szívében. Már számos írás jelent meg az Európa történelmét bemutató múzeumról, valamint a múltban és jelenleg is előtte álló számos kihívásról. Ugyanakkor még nem jelent meg publikáció arról, hogy hogyan vélekedik a múzeumról a megnyitása óta ott járt 493722 látogató.Bővebben

People walking past rememberance names

Az Európai Történelem Háza 2017-ben nyílt meg Brüsszelben. Európa történelmével kapcsolatban transznacionális megközelítést alkalmaz, és narratívájában az első világháború olyan konfliktusként jelenik meg, amely később megváltoztatta az európai történelmet, és amely – jóllehet különböző nézőpontokból szemlélve – az európai emlékezet alapvető részét képezi. Az Európai Történelem Házának célja, hogy ezt a mélyreható és tartós hatást olyan muzeológiai megközelítés alkalmazásával...Bővebben

Mivel az Európai Parlament (EP) hatáskörei az elmúlt évtizedekben fokozatosan bővültek, az intézmény életét egyre nagyobb összetettség és nagyobb legitimitásra való törekvés jellemezte. Az információkezelés mindkét szempontból kulcsfontosságú volt, és két irányt követett: a bizottságok szakosodása és a nyilvánosság egyre szélesebb körű tájékoztatása. Mindez alátámasztja az EP arra irányuló erőfeszítéseit, hogy ellensúlyozza az Európai Unió (EU) felépítésében érzékelhető demokratikus deficitet.Bővebben

Cover of Museums and Identity ICOM publication

„Kibővített múzeum” – az Európai Történelem Háza több szempontból is így nevezhető. A cikk e témához kapcsolódóan három fontos gondolatot mutat be. Hogyan írható le a múzeum európai jellege? Milyen helyet foglal el a térben – mind a helyi közegében, mind pedig a tágabb értelemben vett európai földrajzi térben? Ebben a múzeumban milyen új kontextusba helyeződik az európai örökség?Bővebben

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

Az Európai Parlament kezdeményezésére létrehozott Európai Történelem Házát 2017. május 4-én nyitották meg Brüsszelben. A nagy nyilvánosságnak szánt kortárs múzeum „az emlékezet és a jövő helyszínéül” szolgál.Bővebben

Front cover European Commemoration book

Andrea Mork, az Európai Történelem Háza vezető kurátora cikkében a múzeum állandó kiállítása szempontjából meghatározó jelentőségű elméleti alapokat, főbb gondolatokat és történelmi üzeneteket vizsgálja meg. Bővebben

Front cover European Consciousness book

Taja Vovk van Gaal, az Európai Történelem háza tudományos projektvezetője írt egy fejezetet ebbe a könyvbe, amely a múzeum létrehozásáról szól.Bővebben

Autobiography cover Hans-Gert Pöttering

Ez a címe az Európai Parlament volt elnöke, az Európai Történelem Háza projekt kezdeményezője, Hans-Gert Pöttering önéletrajzának, amelyet most első alkalommal angolul is publikáltak. Személyes történet, egyben annak narratívája, hogyan sikerült Európának túllépnie a II. világháború káosszal és gyűlölettel teli időszakán és a háború utáni kelet-nyugati megosztottságon.Bővebben

Pages