Back to top

KÜLDETÉS ÉS JÖVŐKÉP

JÖVŐKÉP

Az Európai Történelem Háza célja, hogy a kontinenst formáló nemzetközi jelenségek mértékadó múzeumává váljon. A történelem európai perspektívából kínált olvasata révén összekapcsolja és összeveti a közös tapasztalatokat és azok különböző értelmezéseit. Célja, hogy Európa-szerte kezdeményezze a transznacionális szempontokról való tanulást.
 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az Európai Történelem Háza a tanulás, a gondolkodás és a vita fóruma, amely származásra és korra való tekintet nélkül mindenki előtt nyitva áll. Elsődleges küldetésünk annak biztosítása, hogy a polgárok jobban megértsék a maga összetettségében az európai történelmet, valamint az, hogy ösztönözze az eszmecserét és megkérdőjelezze az előfeltevéseket.

A Ház úgy mutatja be Európa történelmét, hogy felhívja a figyelmet a nézőpontok és értelmezések sokféleségére. Megőrzi a közös és a megosztó emlékeket egyaránt. Kiállítja és gyűjti az európai integráció és az integráció alapjainak történetét. Az Európai Történelem Háza az Európai Parlament projektjeként és látogatói kínálatának részeként tudományos szempontból független.

Nemzetközi gyűjteményünk, kiállításaink és programjaink szokatlan és ösztönző élményt nyújtanak. Célunk, hogy ismeretterjesztés és partnerségek révén megerősítsük a történelemről folytatott viták, kiállítások és a tanulás európai dimenzióját. A Ház találkozások és véleménycsere helyszínéül szolgál, és a múlt sokoldalú értelmezése révén hidakat épít a mai Európa számára fontos kérdések felé.