Back to top

Lázadó Fiatalok

Akik Európában nőttek fel 1945-től napjainkig

(A KIÁLLÍTÁS 2020-BAN VÉGET ÉRT)

Az elmúlt hetven évben Európában átalakulás ment végbe: a fiatalok már nem elszenvedői a történelemnek, hanem aktív alkotói. A kiállítás a fiatalok azon négy csoportját mutatja be, akik az európai történelem kulcsfontosságú pillanataiban váltak felnőtté: a negyvenes évek végén, a hatvanas, illetve nyolcvanas években, és a kétezres években. A kiállítás ezen fiatalok legfontosabb tapasztalatairól számol be az oktatástól a munkavállalásig, az identitás formálódásától az első szerelemig.

Ezeket az élményeket óhatatlanul befolyásolták a politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági események. Nagyon más szegénységben és politikai elnyomás alatt felnőni, mint egy gazdag és szabad társadalomban.

Európa-szerte a fiatalok úgy döntöttek, hogy nem követik szüleik értékítéletét, és önálló generációként, saját nemzedékükként tekintettek magukra. Saját értékrendszerük szerinti kultúrát alakítottak ki, és ezekért az értékért készek voltak harcba szállni, és akár meghalni is.

Bár ez a kiállítás a fiatalokról szól, nem csak nekik szól. Mindannyian voltunk fiatalok valaha, és bár az ifjúság elszáll, az emlékek nem.

1. videótár – a tárgyak mögött rejlő történetek

2. videótár – a tárgyak mögött rejlő történetek

Európa csendes generációja?

Generációk forradalma

Kétségbeesés és remény között

Én-generáció?