Back to top
„CCCP USA”
Párizs, Franciaország, 1968
Roman Cieslewicz
Plakát reprodukció
Európai Történelem Háza, Brüsszel, Belgium

Mind a nyugati, mind a keleti blokk elszántan próbálta saját társadalmi modelljét felsőbbrendűként bemutatni. A keleti blokk a kapitalizmust kiszorítani hivatott kommunista ideológia mellett kötelezte el magát, és központi tervgazdaságra és egypártrendszerre támaszkodott. E gazdasági és politikai sajátosságokat úgy állították be, mintha csupán átmeneti lépések lennének az osztály- és államnélküli társadalom felé vezető úton.