Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Hollandia

Európa fiataljai és ifjúsági mozgalmai a béke iránti vágyat fejezték ki, amelyet csak a nemzeti határokon átnyúlóan lehetett elérni. A fiatalságot szépnek és erősnek látták, és a béke szimbólumai alatt egyesültek nemzetközi szinten a szabadságért folytatott küzdelemben. A háború utáni megbékélés eszközeként Európa-szerte nemzetközi ifjúsági táborok és ifjúsági találkozók szervezésére került sor.

A hidegháború megváltoztatta ezt a helyzetet, mivel a szovjet dominancia bekebelezte Kelet-Európát, elszigetelve és megakadályozva a széles körű nemzetközi kapcsolatokat. A fiatalság és a fiatalok kulcsfontosságú fegyverré váltak a Kelet és Nyugat közötti propagandaháborúban.