Back to top

Emlékezetes vonatutazások

Woman recording via mobile phone in museum space

2021-ben ünnepeljük a vasút európai évét. A „Trains & Tracks” elnevezésű EUROPALIA program a vasút hatását művészeti és társadalmi nézőpontból vizsgálja. A Trains & Tracks EUROPALIA-programhoz való hozzájárulásként az Európai Történelem Háza egy összeurópai online gyűjteményt hoz létre, amely a nemzeti határokon átnyúló vasúti utazásokkal kapcsolatos személyes történeteket mutat be közös, meghatározó európai tapasztalatként. E történetek összekötik és egymás mellé helyezik a kontinens-szerte szerzett közös tapasztalatokat, és a mozgással, a mobilitással és az európai dimenzióval kapcsolatos számos különböző nézőpontra világítanak rá a vonatok Európa történelmében és jelenében játszott szerepéről folytatott eszmecserében.

A múzeum csapata által készített interjúsorozat

A vasutak kora – hogyan formálta az európai társadalmat a vonatok feltalálása - online vita angolul

 

 

 

RÉSZT VEVŐ PARTNEREK