Back to top

A múzeumok feltárják a hulladék történetét Európában

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Miért kellene a múzeumoknak a hulladékról beszélniük? Olyan témaként, amelyre természeténél fogva csekély figyelem hárult, mivel arról szól, amit kidobunk és nem akarunk többé látni, a hulladék korunk központi kérdésévé vált. A múzeumok mint a tanulás, a reflexió és a vita helyszínei, ahol tárgyak és történetek az időn átnyúlva összekapcsolódnak, egyedülálló helyzetben vannak ahhoz, hogy e kérdést elénk tárják.

2021 óta az Európai Történelem Háza egy olyan, a múzeum egészét érintő projektbe kezdett, amely történelmi szemszögből vizsgálja az európai hulladék kérdését, és rámutat annak a társadalmi változás mutatójaként játszott fontos szerepére. A témáról szóló időszaki kiállítás előkészítése mellett a múzeum tíz európai ország tizenegy olyan múzeumát fogja össze, amelyek helyi és nemzeti szinten a természetrajz, az etnológia, a művészet és az archeológia területén tevékenykednek.  E múzeumok közösen vizsgálják, hogy gyűjteményeik, programjaik és gyakorlataik hogyan ösztönözhetik őket arra, hogy a célközönségüket bevonva járják körül a hulladék témáját.

Ez a páneurópai partnerség egy olyan online platform közös kidolgozását célozza, amelyet 2023 elején, az Európai Történelem Háza brüsszeli ideiglenes kiállításával párhuzamosan indítanak majd el. Ezzel párhuzamosan a partnermúzeumok közös tevékenységi programot hajtanak végre online és személyesen megjelenő közönség számára Európa-szerte.

A partnerek transznacionális és transzdiszciplináris szempontból vizsgálják a hulladék témáját az alábbi kérdéskörök és célkitűzések mentén:

GYŰJTEMÉNYEK: Országokon és tudományágakon átívelő, a hulladék jellemzőin és jelentésein alapuló kapcsolatok kialakítása tárgyak között.

TÖRTÉNETEK: Az emberek középpontba állítása közösségekkel való, Európa-szerte tartott konzultáció révén, a hulladékkal való kapcsolatuk megértése céljából.

ÖKOLÓGIAI RENDSZEREK: A hulladék jelenlétével és környezetünkre gyakorolt hatásával kapcsolatos ismeretek megosztása és az emberek figyelmének erre való felhívása.

HULLADÉKHÁLÓZATOK: A különböző nyelvek, régiók, tudományágak és közösségek hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek és gyakorlatainak összekapcsolása.

AZ AKTIVISTA MÚZEUM: A fenntarthatóságnak a múzeumi munka középpontjába helyezése a bevált gyakorlatok megosztása és az erőforrások cseréje révén.

 

Partnerek

 

Osztrák Néprajzi és Népművészeti Múzeum (Bécs, Ausztria)

„A múltbéli és aktuális kulturális és társadalmi kérdések nyitott (gondolkodású) háza és platformja vagyunk Ausztria fővárosának központjában. Azok a diskurzusok és gyakorlatok érdekelnek minket, amelyek újragondolják a környezeti, társadalmi és nemi igazságosság szempontjait. Melegen üdvözöljük azt a kihívást, hogy ezeket a megközelítéseket a hulladék és a szemét témakörében európai szinten alkalmazzuk és megvitassuk!”

 

Észt Nemzeti Múzeum (Tartu, Észtország)

„Találkozások című állandó kiállításunkon, valamint ideiglenes projekteken keresztül a jelenlegi emberre és környezetre is összpontosítunk. Történeteket gyűjtünk a balti országokból és itt, Tartuban, a volt Raadi repülőtér helyén felépült vadonatúj Észt Nemzeti Múzeumban helyezzük el azokat, továbbá szót ejtünk nagy folyamatokról és a környezettörténetről is.”

 

Ettore Guatelli Múzeum Alapítvány (Ozzano Taro, Olaszország)

„Az évek során az Ettore Guatelli Múzeum gyakran foglalkozott az ökológia, a hulladék és a szemét kérdésével. 2022 tavaszán a „Hulladék: Emberek, dolgok, helyek” címmel nyitunk kiállítást, amely szintén Ettore nyomában jár, mivel kortárs szempontból ugyan, de olyan témákkal foglalkozik, amelyek már számára is rendkívül fontosak voltak.”

 

Európai Kultúrák Múzeuma – Nemzeti Múzeumok Berlinben (Németország)

„2019-ben a MEK-nél olyan gyűjteménykoncepciót fogalmaztunk meg, amely azonosítja többek között azokat a kiemelt területeket, amelyek a MEK gyűjteményi és kiállítási tevékenységei tematikus fejlesztésének alapját képezik majd az elkövetkező években. A fenntarthatóság az egyik ilyen kiemelt terület, amely választ ad egy fontos aktuális társadalmi kérdésre, amely a dolgok megtartása és kidobása, valamint javítása, újrafeldolgozása és újrafelhasználása mindennapi gyakorlatát tükrözi.”

 

A Celjei Újkori Történeti Múzeum (Celje, Szlovénia)

„Társadalmilag elkötelezett és jövőorientált múzeumunkban az életmódunk következményeivel kapcsolatos releváns kérdéseket vizsgáljuk, és arra törekszünk, hogy előmozdítsuk vagy megkönnyítsük a pozitív változásokat.”

 

A Vallon Élet Múzeuma – Liège tartomány (Belgium)

„Múzeumunk következő kiállítása 2022-ben nyílik meg, és témája a hulladék, elsősorban Vallóniában, de Belgiumban és Európában is. Ezért örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk ebben az európai projektben, és megoszthatjuk tapasztalatainkat más múzeumokkal, kezdve az Európai Történelem Házával.”

 

A Román Földműves Nemzeti Múzeuma (Bukarest, Románia)

„A Román Földműves Nemzeti Múzeumában etnológiai kutatásokat és kiállításokat szervezünk a közelmúlt kulcsfontosságú társadalmi-kulturális kérdéseiről, és néhányuk kutatása a hulladék témájához szorosan kapcsolódó tárgyra irányul.”

 

 

Bécsi Természettudományi Múzeum (Ausztria)

„A Természettudományi Múzeum célja, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon Ausztria, Európa és a világ fenntartható fejlődéséhez. Arra törekszünk, hogy ezt a célt kiváló diszciplináris, interdiszciplináris és részvételi kutatásunk révén érjük el, gyűjteményeinket a digitális technológia révén téve hozzáférhetővé a szélesebb közönség számára, innovatív, inkluzív és inspiráló megközelítéseket alkalmazva a tudomány tanítása terén, valamint azáltal, hogy 2030-ra teljes mértékben karbonsemleges múzeummá válunk.”

 

Nemzeti Etnográfiai Múzeum (Varsó, Lengyelország)

„Azért csatlakoztunk az Európai Történelem Háza kezdeményezéséhez, mert kapcsolódási pontokat találtunk projektjeink és kiállításaink, valamint a szóban forgó, a hulladék történetével kapcsolatos partnerség között. Ez a projekt nagyszerű lehetőséget kínál belső Zöld Csapatunk számára, amely egy a fenntarthatóságra összpontosító kezdeményezés, hogy gondolkodása tárgyává tegye a hulladék témáját, valamint alkalmat ad az egész intézmény számára, hogy különböző gyűjteményeinket újradefiniálja. Örömünkre szolgál, hogy tapasztalatainkat és tudásunkat Európa-szerte megoszthatjuk más múzeumokkal.”