Back to top

Pazarlás

Egy modern válság története

2023. február 18. – 2024. január 14.

angol, francia, holland, német

Szemét. A fenyegető környezeti válság talán leglátványosabb és legkézzelfoghatóbb aspektusa.

A Pazarlás egy olyan projekt, amely feltárja a hulladék rejtett történetét Európában, miközben rámutat annak a társadalmi változás indikátoraként játszott fontos szerepére. A Pazarlás az ipari forradalomtól kezdve a háborús ínségen át elvezet minket egészen a háború utáni fogyasztói társadalomig, majd napjaink megoldhatatlan hulladékválságával zárul. Bemutatja, hogy az elmúlt években milyen mélyreható változások történtek a szemét kezelésében, és hogyan gondolkodunk, illetve nem gondolkodunk a szemétről. A múltba tekintve a jelenlegi kritikák és a változtatásra irányuló hangzatos felhívások relevánssá és érdemivé válnak.

A Pazarlás projekt a következőket foglalja magában:

  • kiállítás Brüsszelben, melynek nyilvános megnyitója február 18-án lesz;
  • digitális platform;
  • kísérő kiadvány, amely elmélyíti a témát és teljes egészében dokumentálja a projektet.
 
Fotó © Mandy Barker
 

A projekt rövid leírása

A kiállítás 1. része: Azt mondtad, hogy szemét?

A Pazarlás kiállítás a következő négy részre tagolódva, történelmi perspektívából vizsgálja a szemét kérdését Európában. Először is: Azt mondtad, hogy szemét?

A kiállítás 2. része: Hasznosból selejt (1800–1945)

A 19. század elején Európában gyors népességnövekedés volt tapasztalható, és ennek következtében megnőtt az árutermelés. Ez egyben nagyobb mennyiségű hulladék keletkezésével is járt, amelyet gyakran kreatív módon használtak fel új termékek előállítására, akár értékesítési céllal is.

A kiállítás 3. része: Pazarlás Európában (1945-től napjainkig)

A második világháború után a lakosság sokkal nagyobb része engedhetett meg magának fogyasztási cikkeket.

A kiállítás 4. része: Élet szeméttel/szemét nélkül

A kiállítás utolsó része a csökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás és javítás négyesét járja körül, bemutatva a régebbi korokban bevett gyakorlatokat.

Helyi részvétel

Ez a kiállítás a szemétről szól – a környezeti válság talán legkézzelfoghatóbb és leglátványosabb aspektusáról. Szólaljanak meg tehát azok is, akik kezelik azt. A kiállításhoz kapcsolódó kutatás az archívumok és a tudományos források kutatásán túl a terepen, szakértők tapasztalatainak felhasználásával is zajlott.

Online platform

Tanulási kínálat