Back to top

Kaip prisidėti prie kolekcijos „Geležinkelių prisiminimai“

Siekdamas prisidėti prie festivalio „Europalia“ programos „Trains & Tracks“, Europos istorijos namų muziejus imasi kurti Europos masto internetinę kolekciją, kurią sudarys asmeninės istorijos apie keliones traukiniu į kitas šalis, kaip bendra neišdildomą įspūdį palikusi europinė patirtis.

Ar norėtumėte pateikti trumpą vaizdo įrašą šia tema, kuriame pateikiami atsakymai į toliau išvardytus klausimus?

 • Ką prisimenate apie savo keliones į užsienį traukiniu? Kuriuo vienu prisiminimu ypač norėtumėte pasidalinti?
 • Kokią įtaką tuo metu jums padarė galimybė keliauti traukiniu? O gal tai neturėjo jokios reikšmės?
 • Kas jums paliko didesnį įspūdį – kelionė ar jos tikslas?
 • Kaip šios patirtys veikia jūsų gyvenimą šiandien?

Techninės gairės

 • Prašytume prisistatyti ir, jei aktualu, pristatyti organizaciją, kurioje dirbate.
 • Vaizdo įrašai neturėtų viršyti 120 sekundžių, įskaitant tarpus tarp kiekvieno atsakymo. Jie gali būti parengti bet kuria iš 24-ių oficialiųjų ES kalbų.
 • Prašytume pasirūpinti gera garso įrašo kokybe: naudoti mikrofoną ar laisvų rankų įrangą arba garsą įrašyti netriukšmingoje aplinkoje.
 • Rengdami vaizdo įrašus, visada galite įtraukti atskirus nuotraukų failus ir susijusį tekstą. Gali būti, kad mes juos panaudosime vaizdo įraše.
 • Pirmenybė teikiama JPEG, MP4 ir MOV formatams.
 • Medžiaga naudojantis platforma wetransfer turėtų būti atsiųsta adresu historia-press@ep.europa.eu arba nukopijuota į šį „Google Drive“ aplanką.
 • Prašytume užpildyti leidimo formą, kad mes galėtume skelbti jūsų medžiagą savo interneto svetainėje ir muziejaus erdvėje, o jos ištraukas – savo socialinės žiniasklaidos kanaluose.

Bendroji informacija

Traukinių poveikis ir tai, kad jie gali kirsti regionų ir valstybių sienas, turėjo ir tebeturi didžiulę svarbą Europai ir europiečiams. Nuo 1840-ųjų visame žemyne plėtėsi geležinkelių tinklai. Atsiradus naujoms vežimo ir ryšių priemonėms, kelionės tapo trumpesnės, taigi visiškai pasikeitė tai, kaip mes patiriame laiką ir erdvę. Prasidėjus pramonės perversmui, traukinys tapo pažangos ir modernybės simboliu.

Tiesa, kai kada traukiniai buvo naudojami ir niūresniais tikslais. Jie padėjo eksploatuoti kolonijinius išteklius. Karo metais traukiniais buvo vežami kareiviai. Didžiausi žiaurumai, su kuriais siejami traukiniai, yra gyvulinių vagonų naudojimas milijonams Europos žydų per II pasaulinį karą deportuoti. Po karo traukiniai tapo transporto priemone, paskatinusia turizmą ir judumą visoje Europoje, taigi jie tapo Europos integracijos ir europeizacijos procesų palydovais.  Nors atsiradus traukiniams jie tapo visuomenės akceleracijos simboliais, šiandien, priešingai, jie siejami su būtinybe stabtelti ir paieškoti tvaresnių kelionės būdų.

Laisvo judėjimo ir galimybės laisvai kirsti sienas klausimai nėra praradę aktualumo ir šiandien, pavyzdžiui, susidūrus su sienų kontrole pandemijos laikotarpiu ir kylant valstybių susirūpinimui dėl imigracijos, paskatinusiam pastarojo meto priešiškumą ES atžvilgiu. Būtent traukiniai yra svarbūs sprendžiant politinius klausimus: aplinkos aspektu – siekiant riboti anglies junginių išmetimą; ekonominiu požiūriu – siekiant užtikrinti tarpvalstybinį prekių ir darbuotojų judėjimą; kultūriniu aspektu – siekiant, kad jaunimas plėstų akiratį savo asmenybės formavimosi metais.