Back to top

In Memoriam: profesorius Włodzimierz Borodziej (1956–2021 m.)

Europos istorijos namai neteko vieno iš savo steigėjų. Liepos 12 d. miręs profesorius Włodzimierz Borodziej buvo žymus ir iškilus naujųjų laikų Lenkijos ir Vidurio bei Rytų Europos istorijos specialistas.

Daug metų dirbęs Varšuvos universitete, istorijos profesorius W. Borodziej buvo įtrauktas į Europos istorijos namų projektą dirbti Ekspertų komitete, kuriam pavesta parengti muziejaus naratyvo koncepciją, žinomą pavadinimu „Konceptualusis Europos istorijos namų pagrindas“. 2009–2019 m. jis ėjo Europos istorijos namų Akademinio komiteto, vieno iš dviejų muziejaus valdymo organų, prižiūrėjusių muziejaus plėtrą, atidarymą ir pirmuosius jo veiklos metus, pirmininko pareigas. Ypatingos profesoriaus W. Borodziejaus žinios ir supratimas padėjo formuoti tai, kaip Europos istorijos namai vaizduoja XX amžiaus istorijos vingius, visų pirma Rytų Europoje po Antrojo pasaulinio karo.

Visiems tiems, kurie visus tuos metus dalyvavo Europos istorijos namų projekte, jis pirmiausiai buvo žmoniškas ir brangus kolega. Pastaruoju metu jis pademonstravo didelę politinę drąsą jo gimtojoje šalyje kilus neramumams ir problemoms. Jis buvo principingas ir vadovavosi Europos vertybėmis. Mes jo labai ilgėsimės ir niekada nepamiršime.

Globėjų tarybos, Akademinio komiteto ir Europos istorijos namų darbuotojų vardu reiškiame gilią užuojautą profesoriaus W. Borodziejaus šeimai.