Back to top

Naujos lankytojų saugumo priemonės Europos istorijos namuose

Norint patekti į Parlamento patalpas, reikia pateikti galiojantį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą. Nežiūrint į tai, Europos Parlamentas ir toliau įleis asmenis, vietoj ES skaitmeninio COVID pažymėjimo galinčius pateikti neigiamą PGR tyrimo, atlikto Belgijoje, Liuksemburge arba Prancūzijoje, rezultatą. Tokio PGR tyrimo galiojimas pratęstas iki 72 valandų nuo tada, kai jis buvo atliktas. Ką daryti, jei pasiskiepijote ne ES? Informacija, kaip gauti pažymėjimą „Covid Safe Ticket“ Belgijoje, pateikiama čia.

Šiuo metu medicininės kaukės muziejuje privalomos lankytojams nuo 6 metų amžiaus.

 

REZERVACIJA

Ar būtina išankstinė rezervacija?

Pavieniai asmenys į Europos istorijos namus gali atvykti be rezervacijos. 10 asmenų ar didesnės grupės turi rezervuoti savo apsilankymą iš anksto. Prašytume paisyti mūsų saugaus atstumo politikos ir laikytis atokiau nuo kitų lankytojų grupių. Prašom atvykti paskirtu laiku, kad būtų galima užtikrinti visų sveikatos ir saugos priemonių taikymą.

Ar nustatytas grupės dydžio apribojimas?  

Ne, tik turėkite omenyje, kad Europos istorijos namuose galite rezervuoti ne didesnės kaip 30 lankytojų grupės apsilankymo laiką (rezervacijos laikas išdėstytas 20 minučių intervalais) . Jei grupę sudaro daugiau kaip 30 lankytojų, pasirinkite kelis rezervacijos laikus iš eilės, atsižvelgdami į tai, kad grupė turi būti atitinkamai padalyta ir turi atvykti rezervuotu laiku.

Kaip rezervuoti apsilankymo Europos istorijos namuose laiką?

Pavieniai asmenys gali atvykti be rezervacijos. 10 asmenų ar didesnės grupės turi rezervuoti savo apsilankymą iš anksto.

Laiką reikėtų rezervuoti naudojantis šia nuoroda.

Laikas rezervuojamas 20 minučių intervalais. Prašytume vienam laiko intervalui rezervuoti ne didesnės kaip 30 lankytojų grupės apsilankymą.

Kada galima rezervuoti apsilankymo laiką?

Apsilankymo darbo valandomis laiką galima rezervuoti kas 20 minučių. Paskutinis rezervacijos laikas – 16.20 val.

Ar turėčiau parodyti rezervacijos dokumentą prie įėjimo, jei atvykau su didesne nei 10 lankytojų grupe?

Didesnės nei 10 lankytojų grupės vadovas turi atsispausdinti rezervacijos patvirtinimą ir atsinešti jį apsilankymo dieną arba parodyti jį savo mobiliajame įrenginyje.

Kaip ir kada galiu gauti pažymėjimą „Covid Safe Ticket“, kad galėčiau patekti į muziejų?

Informacija pateikiama šiame tinklalapyje. Nepamirškite atsinešti tapatybės kortelės. Ką daryti, jei pasiskiepijote ne ES. Informacija, kaip gauti pažymėjimą „Covid Safe Ticket“ Belgijoje, pateikiama čia.

Ar vaikams reikia pateikti pažymėjimą „Covid Safe Ticket“, kad jie galėtų patekti į muziejų?

Ne, pažymėjimą turi pateikti tik 16 metų amžiaus ir vyresni lankytojai. Patalpose veido kaukes privaloma dėvėti 6 metų amžiaus ir vyresniems lankytojams. Kaukės taip pat rekomenduojamos ir vaikams.

 

PRAKTINĖ INFORMACIJA LANKYTOJAMS

Kiek laiko trunka apsilankymas?

Apsilankymas Europos istorijos namuose trunka apie 90 minučių.

Kokių higienos priemonių reikalaujama laikytis įeinant?

Europos istorijos namuose laikomasi visų šios sveikatos krizės laikotarpiu taikomų nacionalinių visuomenės sveikatos reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, norėdami patekti į muziejų, nuo 2021 m. spalio 15 d. lankytojai turės pateikti pažymėjimą „Covid Safe Ticket“.

Lankytojai turi atsinešti ir viso apsilankymo metu dėvėti kaukę. Jų kūno temperatūra bus matuojama skeneriu.

Lankytojai, kurių kūno temperatūra viršija 37,7°C, į pastatą neįleidžiami.

Ar kaukės privalomos jaunesniems nei 6 metų amžiaus vaikams?

Ne, kaukės privalomos tik vyresniems nei 6 metų amžiaus vaikams.

Ar muziejuje galima daryti grupių nuotraukas be kaukių?

Ne, norint padaryti grupės nuotrauką pastato viduje kaukių nusiimti negalima.

Ar rengiamos ekskursijos su gidu?

Ne, dėl saugumo priežasčių ekskursijos su gidu nerengiamos.

Ar mokyklų grupėms rengiamos ekskursijos su gidu, savarankiškos ekskursijos ar praktiniai seminarai?

Ne, dėl saugumo priežasčių ekskursijos su gidu ir praktiniai seminarai nerengiami. Vėl leidžiama rengti savarankiškas ekskursijas. Jas reikia rezervuoti naudojantis šia nuoroda, jei grupę sudaro 10 ar daugiau asmenų.

Ar lankytojai ir toliau gali dalyvauti antradieniais rengiamose pietų meto ekskursijose?

Šiuo metu jokios ekskursijos su gidu lankytojams nerengiamos, todėl, deja, kol kas neorganizuojamos ir antradienio pietų meto ekskursijos.

Kokios higienos taisyklės taikomos naudojantis planšetėmis?

Europos istorijos namai siūlo alternatyvų audiogidą, kurį lankytojai, nepageidaujantys naudotis planšete, gali įsidiegti nuosavame prietaise. Nuorodos pateikiamos kiekviename nuolatinei parodai skirtame mūsų svetainės puslapyje.

Dezinfekuotos planšetės, kaip ir visada, išduodamos specialiai tam skirtoje 1 aukšto vietoje. Po apsilankymo naudotos planšetės paliekamos 6 aukšte, kur jas iš karto dezinfekuoja mūsų darbuotojai. Planšetės dezinfekuojamos prieš apsilankymą ir po jo.

Ir tiems, kurie ketina naudotis audiogidu, ir tiems, kurie naudosis planšete, rekomenduojama atsinešti savo ausines.

Ar muziejuje reikia laikytis specialaus maršruto?

Taip, vadovaujantis Belgijos teisės aktais, visame muziejuje lankytojai turi laikytis specialaus maršruto. Judėjimas galimas tik viena kryptimi. Kryptis pažymėta ant grindų ir lentelių.

 

GALERIJOS IR ERDVĖS

Ar naudotis leidžiama visa galerijose esančia interaktyvia garso ir vaizdo įranga?

Lankytojai ir toliau gali naudotis interaktyviais jutikliniais ekranais. Muziejaus darbuotojai juos reguliariai dezinfekuoja.

Dėl saugumo priežasčių lankytojai negali naudotis 3 aukšte esančiu vartomu katalogu.

Ar lankytojai gali patekti į visus muziejaus aukštus?

Taip. Lankytojai turi laikytis privalomo pažymėto maršruto, kurį nurodo žymėjimai ant grindų.

Ar lankytojams prieinamos atradimų erdvės šeimoms?

Taip, visos muziejuje įrengtos atradimų erdvės šeimoms ir vėl veikia.

Ar atradimų erdvėse šeimoms vis dar galima naudotis personalo pagalba?

Taip, personalo pagalba vėl galima naudotis trečiadieniais (13.00–18.00 val.) ir savaitgaliais (visą dieną).  

 

INFORMACIJA MOKYKLŲ GRUPĖMS

Ar mokyklų grupės turi pateikti pažymėjimą „Covid Safe Ticket“, kad galėtų patekti į muziejų?

Moksleiviams, norintiems apsilankyti muziejuje, nereikia pateikti pažymėjimo „Covid Safe Ticket“, net jei jie yra vyresni nei 16 metų amžiaus. Tačiau vyresni nei 6 metų amžiaus mokiniai vizito metu turės dėvėti kaukę.

Mokyklų grupes lydintys mokyklų mokytojai turi pateikti pažymėjimą „Covid Safe Ticket“, kad galėtų patekti į muziejų, ir apsilankymo metu jie turi dėvėti kaukę.

Ar mokyklos turi rezervuoti apsilankymą iš anksto?

Taip, iš anksto rezervuoti būtina ir tai galima padaryti spustelėjus šią nuorodą: https://historia-europa.ep.eu/lt/rezervacijos. Turi būti numatyta po vieną palydovą penkiolikai moksleivių. Prašytume paisyti mūsų saugaus atstumo politikos ir laikytis atokiau nuo kitų lankytojų grupių. Prašom atvykti paskirtu laiku, kad būtų galima užtikrinti visų sveikatos ir saugos priemonių taikymą. Vyresni nei 6 metų mokiniai ir mokytojai vizito metu turi dėvėti kaukes.

 

MOKYMOSI IR ŠEIMOMS SKIRTOS PRIEMONĖS

Ar galima gauti kokios nors spausdintos medžiagos?

Taip, muziejuje pateikiama spausdinta medžiaga. Daug informacijos taip pat galite rasti mūsų interneto svetainėje: www.historia-europa.ep.eu

Ar Europos istorijos namuose dalinami užsiėmimų Sužinok, analizuok ir kalbėkis arba Mokomės apie ES lapai?

Taip, vėl platinami į savarankiškas ekskursijas atvykusioms mokyklų grupėms skirti užsiėmimų lapai. Lankytojai taip pat gali atsinešti savo atspausdintus lapus ir jais naudotis galerijose.

Ar Europos istorijos namuose dalinami pedagoginiai rinkiniai mokytojams?

Taip, vėl dalinami su Europos istorijos namų turima mokomąja medžiaga susiję pedagoginiai rinkiniai.

Kur būtų galima rasti mokymosi priemones?

Mokymosi priemones galima rasti Europos istorijos namų svetainės www.historia-europa.ep.eu skirsnyje „Atradimai“. Naudodamiesi internetinėmis mokomosiomis priemonėmis „Jūsų klasės užsiėmimai“, mokytojai gali nagrinėti 5 temas, susijusias su konfliktais, žmogaus teisėmis, migracija, komunikacija ir tapatybe. Šios priemonės prieinamos 24-iomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

 

SU COVID-19 SUSIJUSIOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Ar vietose, kuriose kontakto galimybė itin didelė, bus įrengiamos organinio stiklo pertvaros?

Taip, kai kuriose muziejaus vietose, kur kontakto galimybė itin didelė, bus įrengiamos organinio stiklo pertvaros.

 

LANKYTOJŲ PATOGUMUI

Ar muziejuje siūlomi neįgaliųjų vežimėliai?

Taip, Europos istorijos namuose yra du neįgaliųjų vežimėliai.

Ar galima naudotis liftais?

Lankytojai į viršų turi pakilti centriniais, o nusileisti – avariniais laiptais. Išeiti reikia per parduotuvę. Taip nuspręsta laikantis vienkrypčio judėjimo reikalavimo.

Naudotis liftais gali tik su grupe atvykę lankytojai (tik kartu su tos pačios grupės nariais) ir judėjimo sutrikimų turintys lankytojai, taip pat muziejaus aukštų darbuotojai.

Išimtis gali būti pritaikyta skubiai prireikus pasinaudoti tualetu.

Ar galima palikti saugoti savo daiktus?  

Lankytojai gali naudotis rūbine. Galima pasinaudoti rankų dezinfekavimo priemone.  

 

CAFE EUROPA

Ar veikia „Café Europa“?

Šiuo metu „Café Europa“ neribotam laikui uždaryta.

Prie išėjimo iš muziejaus apatiniame aukšte įrengti du prekybos automatai. Viename prekybos automate galima nusipirkti šviežių sumuštinių, šviežių salotų ir makaronų patiekalų, kitame – gaiviųjų gėrimų, užkandžių ir šaltų gėrimų.

Taip pat galima nemokamai naudotis negazuoto ir gazuoto vandens fontanu, kuris įrengtas šalia išėjimo iš muziejaus durų. Kad nebūtų teršiama aplinka, turėkite savo vandens buteliuką.  

 

Brussels Health Safety Label