Back to top

Geležinkelių prisiminimai

Europos masto akcija: nepamirštamų patirčių, įgytų važinėjant traukiniais visame žemyne, rinkimas internetu

2021-aisiais minėsime Europos geležinkelių metus. Įgyvendinant meno festivalio „Europalia“ programą „Trains & Tracks“, traukinių svarba bus tyrinėjama meniniu ir visuomeniniu požiūriais. Siekdamas prisidėti prie šios programos, Europos istorijos namų muziejus imasi kurti Europos masto internetinę kolekciją, kurią sudarys asmeninės istorijos apie keliones traukiniu į kitas šalis, kaip bendra neišdildomą įspūdį palikusi europinė patirtis. Šios istorijos leis susieti ir palyginti bendrus viso žemyno žmonių įspūdžius, akcentuojant žvilgsnio į judėjimą, judumą ir Europos aspektą daugiabriauniškumą diskusijose apie istorinį ir šiuolaikinį traukinių vaidmenį Europoje.

Norėtumėte pateikti trumpą vaizdo įrašą šia tema? Tada siūlome persiskaityti bendrąją informaciją, klausimus ir technines specifikacijas.

Muziejaus darbuotojų surengtų interviu serija

Interview series by the museum team II