Back to top

Geležinkelių prisiminimai

Europos masto akcija: nepamirštamų patirčių, įgytų važinėjant traukiniais visame žemyne, rinkimas internetu

2021-aisiais minėsime Europos geležinkelių metus. Įgyvendinant meno festivalio „Europalia“ programą „Trains & Tracks“, traukinių svarba bus tyrinėjama meniniu ir visuomeniniu požiūriais. Siekdamas prisidėti prie šios programos, Europos istorijos namų muziejus imasi kurti Europos masto internetinę kolekciją, kurią sudarys asmeninės istorijos apie keliones traukiniu į kitas šalis, kaip bendra neišdildomą įspūdį palikusi europinė patirtis. Šios istorijos leis susieti ir palyginti bendrus viso žemyno žmonių įspūdžius, akcentuojant žvilgsnio į judėjimą, judumą ir Europos aspektą daugiabriauniškumą diskusijose apie istorinį ir šiuolaikinį traukinių vaidmenį Europoje.

Norėtumėte pateikti trumpą vaizdo įrašą šia tema? Tada siūlome persiskaityti bendrąją informaciją, klausimus ir technines specifikacijas.