Back to top

Geležinkelių prisiminimai

Woman recording via mobile phone in museum space

2021-aisiais minėsime Europos geležinkelių metus. Įgyvendinant meno festivalio „Europalia“ programą „Trains & Tracks“, traukinių svarba bus tyrinėjama meniniu ir visuomeniniu požiūriais. Siekdamas prisidėti prie šios programos, Europos istorijos namų muziejus imasi kurti Europos masto internetinę kolekciją, kurią sudarys asmeninės istorijos apie keliones traukiniu į kitas šalis, kaip bendra neišdildomą įspūdį palikusi europinė patirtis. Šios istorijos leis susieti ir palyginti bendrus viso žemyno žmonių įspūdžius, akcentuojant žvilgsnio į judėjimą, judumą ir Europos aspektą daugiabriauniškumą diskusijose apie istorinį ir šiuolaikinį traukinių vaidmenį Europoje.

Muziejaus darbuotojų surengtų interviu serija

Geležinkelių amžius – kaip traukinių išradimas suformavo Europos visuomenę - internetinė diskusija anglų kalba

 

 

 

SUSIJĘ PARTNERIAI