Back to top

Muziejų taikinyje – Europos šiukšlių istorija

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Kam muziejui imtis šiukšlių temos? Ji tarsi savaime veda į užribį, nes pasakoja apie tai, ko atsikratome, nebenorime matyti. Ir vis dėlto atliekos yra tapusios esmine mūsų dienų problema. Muziejus – tai mokymosi, apmąstymų ir diskusijų erdvė, kurioje laiko tėkmė sujungia daiktus ir istorijas. Taigi tai ideali vieta pasigilinti į šią temą.

2021 m. Europos istorijos namai ėmėsi muziejaus masto projekto, kurį įgyvendinant atliekų problema Europoje analizuojama iš istorinės perspektyvos, akcentuojant jos, kaip visuomenės pokyčių rodyklės, svarbą. Rengdamasis laikinajai parodai šia tema, muziejus subūrė vienuolika vietos ir nacionalinio masto muziejų iš dešimties Europos šalių, kurių veikla apima gamtos istorijos, etnologijos, meno ir archeologijos sritis. Kartu jie analizuoja, kaip jų kolekcijos, programos ir praktika galėtų paskatinti kelti šiukšlių problemą taip, kad tai būtų įdomu publikai.

Įsitraukę į šią Europos masto partnerystę muziejai bendromis jėgomis kurs internetinę platformą, kuri, kaip ir laikinoji Europos istorijos namų paroda Briuselyje, ims veikti 2023 m. pradžioje. Sykiu muziejai partneriai parengs bendrą užsiėmimų programą, kuri bus prieinama visos Europos interneto naršytojams ir lankytojams.

Tyrinėdami šiukšlių temą iš tarptautinės ir tarpdisciplininės perspektyvos, partneriai vadovaujasi toliau pateikiamomis potemėmis ir tikslais.

KOLEKCIJOS: ryšio tarp eksponatų iš įvairių šalių ir disciplinų suradimas, atsižvelgiant į atliekų pobūdį ir prasmę.

ISTORIJOS: dėmesio centre – žmogus ir pokalbiai su visos Europos bendruomenių atstovais, siekiant perprasti jų santykį su atliekomis.

EKOSISTEMOS: dalijimasis žiniomis apie atliekas mus supančioje aplinkoje ir tai, kaip jos ją veikia, bei sąmoningumo šiuo klausimu ugdymas.

ŠIUKŠLIŲ TINKLAI: žinių apie atliekų tvarkymą ir šios srities praktikos susiejimas įvairių kalbų, regionų, disciplinų ir bendruomenių požiūriu.

AKTYVIZMAS MUZIEJUJE: žvilgsnis į tvarumą, kaip muziejaus veiklos kertinį akmenį, dalijantis geriausia praktika ir keičiantis ištekliais.

 

Partneriai

 

Austrijos liaudies buities ir meno muziejus (Viena, Austrija)

„Austrijos sostinės centre veikiantis muziejus yra visuomenei atvira, minties laisvę branginanti įstaiga ir platforma, kelianti praeities ir dabarties kultūrinius bei visuomeninius klausimus. Mums įdomus diskursas ir darbas, leidžiantis permąstyti aplinkosauginio, socialinio ir lyčių teisingumo aspektus. Šių principų taikymas ir aptarimas Europos lygmeniu, gilinantis į atliekų ir šiukšlių temas, yra iššūkis, kurį mielai priimame!“

 

Estijos nacionalinis muziejus (Tartu, Estija)

„Savo nuolatinėje parodoje „Sandūros“ ir įgyvendindami laikinus projektus daug dėmesio skiriame ir dabarties žmogui bei aplinkai. Atrinkdami Baltijos šalių istorijas ir pristatydami jas čia, Tartu Radžio rajone, kur anksčiau veikė aerodromas, o dabar yra įsikūręs naujutėlaitis Estijos nacionalinis muziejus, pasakojame ir apie didžiuosius procesus bei aplinkos istoriją.“

 

Ettore‘ės Guatelli muziejaus fondas (Ocano Taras, Italija)

„Bėgant metams, Ettore‘ės Guatelli muziejus ne sykį kėlė ekologijos, atliekų ir atmatų klausimą. Nuo 2022-ųjų pavasario čia veikia paroda „Atliekos: žmonės, daiktai, vietos“, kurioje irgi sekama Ettore‘ės pėdomis, nes čia nagrinėjamos temos, kurios buvo svarbios dar jam, tik iš šiuolaikinės perspektyvos.“

 

Europos kultūrų muziejus. Nacionaliniai muziejai Berlyne (Vokietija)

„2019-aisiais MEK suformulavo kolekcijos koncepciją, pagal kurią, be kita ko, apibrėžiamos pagrindinės sritys, ateityje tapsiančios MEK kolekcijos ir parodų veiklos teminės raidos pagrindu. Viena iš šių pagrindinių sričių yra tvarumas. Tai muziejaus atsakymas į svarbų dabarties socialinį klausimą, atspindintis kasdienę laikymo ir išmetimo bei taisymo, perdirbimo ir pakartotinio naudojimo praktiką.“

 

Celės naujųjų laikų istorijos muziejus (Celė, Slovėnija)

„Savo muziejuje, kuris yra socialiai aktyvus ir orientuotas į ateitį, tyrinėjame svarbius klausimus, susijusius su mūsų gyvenimo būdo pasekmėmis, ir siekiame remti arba skatinti pozityvias permainas.“

 

Valonijos buities muziejus. Lježo provincija (Belgija)

„Būsimoji mūsų muziejaus paroda, kuris pradės veikti 2022 m., bus skirta šiukšlėms – daugiausia Valonijoje, tačiau taip pat ir Belgijoje bei Europoje. Dėl šios priežasties mielai prisijungiame prie šio Europos projekto ir nekantraujame pasidalinti patirtimi su kitais muziejais, pradedant Europos istorijos namais.“

 

Nacionalinis Rumunijos valstiečio muziejus (Bukareštas, Rumunija)

„Nacionaliniame Rumunijos valstiečio muziejuje organizuojame etnologinius mokslinius tyrimus ir parodas svarbiausiais pastarojo meto sociokultūriniais klausimais, o įgyvendinant kai kuriuos iš šių projektų ypatingas dėmesys buvo teikiamas šiukšlių temos tyrinėjimams.“

 

 

Vienos gamtos istorijos muziejus (Austrija)

„Gamtos istorijos muziejaus tikslas – svariai prisidėti prie tvaraus vystymosi Austrijoje, Europoje ir pasaulyje. Šio tikslo siekiame savo pavyzdiniais disciplininiais, tarpdisciplininiais ir dalyvaujamaisiais tyrimais, atverdami savo kolekcijas platesnei auditorijai su skaitmeninių technologijų pagalba ir vadovaudamiesi naujovišku, įtraukiu bei įkvepiančiu požiūriu į mokymą. Dalis šio plano yra ir siekis tapti anglies junginių aspektu visiškai neutraliu muziejumi iki 2030 m.“

 

Nacionalinis etnografijos muziejus (Varšuva, Lenkija)

„Prie Europos istorijos namų iniciatyvos prisijungėme todėl, kad mūsų projektai ir parodos bei ši partnerystė atliekų istorijos tema turi tam tikrų sąlyčio taškų. Šis projektas yra puiki galimybė mūsų muziejaus Žaliajai komandai – iniciatyvai, kurią įgyvendindami daug dėmesio skiriame tvarumui ir skatiname susimąstyti apie šiukšlių problemą, o visai įstaigai – tai proga permąstyti įvairių savo kolekcijų turinį. Savo patirtimi ir žiniomis mielai pasidalinsime su muziejais iš visos Europos.“