Back to top

Kai prabyla sienos!

Plakatai: agitacija, propaganda ir protestas

2022 m. balandžio 30 d. – 2022 m. lapkričio mėn.

XIX a. pabaigoje Europoje gimęs iliustruotas plakatas tapo vis labiau komercinio pasaulio, o vėliau – konfliktuojančių politinių ideologijų veidrodžiu. Įspūdingo dydžio ir vaizdo plakatai tapo viešųjų erdvių akcentu ir padėjo formuoti miestovaizdį. Nors plakatai efemeriški, sukuriami konkrečiam momentui, nemažai jų elementų panaudojami iš naujo ir rezonuoja šiandienos kultūrinėje atmintyje. Nuo pasaulinių karų ir Šaltojo karo propagandos iki kultūrinių mainų ir turizmo sprogimo bei daugiabalsių socialinių judėjimų iškilimo po Antrojo pasaulinio karo: rinktiniuose Europos istorijos namų kolekcijos plakatuose, kurie eksponuojami parodoje „Kai prabyla sienos“, atskleidžiami sudėtingi Europos skilimo ir vienybės sluoksniai. Apžvelgiant svarbias Europos plakatų dizaino istorijos permainas, plakatų tarptautines paraleles, koreliaciją ir tarpusavio sąsajas, tyrinėjama Europos miestų viešosios sferos raida ir transformacija.

Parodos turinys

Pradžia

Suirutė ir vienybė

Kliūtys ir jungtys

Aktyvizmas ir protestas

Kas laukia po plakato?

Šviečiamosios medžiagos apžvalga