Back to top
Greitašaudis kulkosvaidis „Maxim“
Hiram Maxim (išradėjas), 1840–1916
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystė, XIX a. pab.
Royal Armouries of the United Kingdom, Lidsas, Jungtinė Karalystė

Panaudojant naujas Europos technologijas buvo kuriamos priemonės, pavyzdžiui, kulkosvaidžiai, kurios buvo nepaprastai svarbios plečiant kolonijas. Net jei tenykščių gyventojų buvo daugiau, jų pasipriešinimas ginklui, kuris galėjo iššauti 50 kartų greičiau negu įprastas šautuvas, buvo bergždžias.