Back to top
Klasės nuotrauka
Bulgarija, XX a. 7 deš.
Privati kolekcija

Šiuo laikotarpiu Europos šalių švietimo sistemose įvyko didžiuliai pokyčiai. Klestint ekonomikai ir gerovės valstybei, valstybės finansavimas didėjo visais lygmenimis, taigi mokytis galėjo daugiau vaikų ir jaunuolių, o švietimas nebebuvo skirtas tik privilegijuotai mažumai.