Back to top
Pirmosios Europos eitynės prieš nedarbą
Italija, 1978
Plakatas
Reprodukcija
International Institute for Social History, Amsterdamas, Nyderlandai

Augant nedarbui, atskirčiai ir susvetimėjimui, nuosmukis tapo grėsme socialinei sanglaudai. 1978 m. imtasi suderintų veiksmų: keletas profesinių sąjungų surengė pirmąjį Europoje žygį prieš nedarbą. Tai buvo ženklas, kad profesinių sąjungų kova įsisiūbuoja Europos mastu ir kad suvokiama, jog valstybes sieja bendri interesai.