Back to top
Įsivaizduota euro moneta
Italija, 1965
© European Union 2016 / Europos istorijos namai, Briuselis, Belgija

Nemažai politikų, pilietinės visuomenės grupių ir verslo įmonių metų metus ragino sukurti bendrą valiutą. Dar 1969-aisiais Europos šalių vadovai svarstė ekonominės ir pinigų sąjungos galimybę, o 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose buvo rengiamos viešos demonstracijos šiai iniciatyvai paremti.