Back to top
Zulų berniuko galvos liejinys
Berlynas, Vokietijos imperija, 1891
Castans Panoptikum
Gipsas
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dublinas, Airija

Europoje buvo manoma, kad kai kurios tautos rasiniu požiūriu mažiau išsivysčiusios negu kitos. Vadovaujantis tokiomis rasistinėmis idėjomis šios visuomenės dažnai būdavo apibūdinamos kaip esančios Europos geografinėje ir socialinėje periferijoje ir laikomos gyvais labiau išsivysčiusių XIX a. Europos rasių protėviais.