Back to top
Trijų kambarių buto modelis „WBS 70“
Rytų Vokietija, XX a. 8 deš.
Kopija
Deutsches Historisches Museum, Berlynas, Vokietija

Pagal šiuolaikinės architektūros principus buvo statomi miestai-palydovai ir stambūs gyvenamieji rajonai. Greta transporto mazgų ir socialinių paslaugų centrų driekėsi kilometrai vienodų pilkų cemento masyvų. Tik vėliau bus pripažintas neigiamas šio ekstremalaus funkcionalumo ir atšiaurios estetinės standartizacijos poveikis žmonių gyvenimui ir visuomenės struktūrai.