Back to top
Paskutinis anglių vagonas
Vakarų Vokietija, 1976
Plienas
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Bochumas, Vokietija

Paskutinis anglių vagonas iliustruoja kapitalistinėje Europoje ilgą laiką vyravusios sunkiosios pramonės smukimą. Kadaise ši pramonė buvo pokario Europos klestėjimo simbolis, tačiau 8-ojo dešimtmečio pradžioje ją vis dažniau pakeisdavo pigesnė tarptautinių konkurentų, pavyzdžiui, Taivano, Pietų Korėjos ar Brazilijos, pramonės produkcija. Kad būtų ne tokios priklausomos nuo užsienio naftos, Europos valstybės atsigręžė į branduolinę energiją.