Back to top
EB / Danijos pasas
Danija, 1994
Privati kolekcija, Briuselis, Belgija

1985 m. pradėjus naudoti Europos pasą, simbolizuojantį konkrečias Europos bendrijos pastangas sukurti Europos pilietiškumo pojūtį, pabrėžiamos naujos laisvo judėjimo galimybės.