Back to top
80 000 puslapių ES teisės
Nyderlandai, 2003
Rem Koolhaas
Europos istorijos namai, Briuselis, Belgija

Kas yra europeizacija? Tai pritarimas bendriems teisės aktams ir jų įgyvendinimas visose ES valstybėse narėse, vis didesnės interesų konvergencijos ir didėjančių panašumų puoselėjimas. Šie teisės aktai, kurių visuma vadinama acquis communautaire, buvo rengiami ne vieną dešimtmetį, o į ES stojančios šalys turi juos įtraukti į savo nacionalinės teisės sistemas.