Back to top
Tinker Imagineers,
Utrechtas, Nyderlandai

Europos jaunimas ir jaunimo judėjimai troško taikos, o šis troškimas galėjo būti įgyvendintas tik jiems veikiant kartu nepaisant valstybių sienų. Jaunimas buvo vaizduojamas gražus, stiprus, apsuptas taikos simbolių ir tarptautiniu mastu susivienijęs kovai už laisvę. Kaip taikinimo priemonė pokario metais, visoje Europoje buvo rengiamos tarptautinės jaunimo stovyklos ir jaunimo sąskrydžiai.

Viską pakeitė Šaltasis karas: Sovietams tvirtai įsiviešpatavus Rytų Europoje, ši tapo izoliuota, ir platūs tarptautiniai mainai nutrūko. Jaunystė ir jaunimas buvo tapę pagrindiniais karo tarp Rytų ir Vakarų propagandos įrankiais.