Back to top

NUOLATINĖ PARODA

Kartu su mumis apžiūrėdami pagrindinę parodą pastebėsite, jog tai, ką pasakojame, nėra atskirų Europos tautų istorija. Priešingai, mums įdomu, kaip istorija formavo Europos atminties pojūtį ir kaip ji toliau veikia ir veiks mūsų gyvenimus. Kaip ir savo gyvenime, vienus dalykus prisimename noriai, o kitus norėtume pamiršti. Be abejo, tas pats įvykis gali būti aiškinamas skirtingai.

Mūsų interneto svetainėje pateikiamas turinys sudaro nedidelę nuolatinės parodos ekspozicijos dalį.

Įėjimas į Europos formavimo antrą aukštą

EUROPOS KŪRIMAS

Ar Europa turi bendrą praeitį? Kas sieja žemyną? Jūsų kelionė prasideda čia!

Įėjimas į Europą pasaulinės galios - trečias aukštas

EUROPOS GALIA PASAULYJE

Raginimai užtikrinti demokratiją ir nacionalinį suverenitetą, industrializacijos ir imperializmo plėtra – visa tai radikaliai pakeitė Europos judėjimo kryptį. Europa pasiekia savo galios pasaulyje apogėjų. Pokyčiai XIX a. Europoje paskatina socialinę įtampą – jų poveikis nepaprastai aktualus dar ir šiandien.

Įėjimas į Europą griuvėsiuose - antras aukštas

EUROPA GRIUVĖSIUOSE

XX a. pirmoji pusė: įvairiausiuose masinio karo ir totalinio teroro scenarijuose išryškėja protu nesuvokiami žiaurumai ir panieka žmogiškumui.

Įėjimas į ketvirtą aukštą

PADALYTO ŽEMYNO ATKŪRIMAS

Iš karo pelenų iškyla naujas politinis kraštovaizdis, kurį padalija geležinė uždanga. Europos integracija pradedama įgyvendinti praktiškai, tačiau ar jai pavyks suklestėti?

Įėjimas į penktą aukštą - "Shattering Certainties"

NUSISTOVĖJUSI TVARKA IMA EIŽĖTI

Klestinti pokario ekonomika ima šlubuoti. Komunistiniai režimai stoja akistaton su sisteminėmis problemomis bei socialinio ir politinio teisėtumo nebuvimo klausimu. Globalizacija ir Šaltojo karo pabaiga paspartina Europos integraciją.

EUROPA DABAR

Kokie bendri įsitikinimai mus sieja nepaisant politinių, religinių, kultūrinių ir socialinių skirtumų?

Ką apie mūsų dabartį pasakos ateities istorijos vadovėliai?