Back to top

PADALYTO ŽEMYNO ATKŪRIMAS

EUROPOS ATSTATYMAS

1945-aisiais Europa skendėjo griuvėsiuose, o jos žmonėms trūko maisto, degalų ir būsto. Desperatiškai reikėjo išgyvenimo strategijų. Kaip ir per karą buvo dalijami daviniai bent pagrindinėms reikmėms patenkinti. Pabėgėlių, tremtinių ir perkeltųjų asmenų buvo milijonai ir visi jie ieškojo prieglobsčio. Europa labai priklausė nuo išorinio pasaulio pagalbos.

ŠALTASIS KARAS

Po Japonijos atominio bombardavimo 1945 m. JAV tapo naująja supervalstybe. Sovietų Sąjunga tokį pat statusą įgis 1949 m. sukūrusi savo atominę bombą. 1945–1949 m. tarp buvusių sąjungininkių vėrėsi praraja: jų nuomonės skyrėsi visais tarptautiniais klausimais. Vienoje pusėje buvo JAV, Didžioji Britanija ir Prancūzija, o kitoje – Sovietų Sąjunga.

SOCIALINĖS APSAUGOS KŪRIMAS

6-ajame ir 7-ajame dešimtmetyje daugumos žmonių gyvenimo sąlygos visoje Europoje smarkiai pasitaisė. Augant ekonomikai ir sukūrus gerovės valstybę pagerėjo apsirūpinimas būstu, švietimas, sveikatos priežiūros sąlygos ir socialinės paslaugos.

Vakarų Europoje viešąjį planavimą lydėjo privačiojo sektoriaus atkūrimas. Komunistinėje erdvėje įsiviešpatavo valstybės valdoma planinė ekonomika: visi nacionaliniai ištekliai buvo kontroliuojami, o į kasdienį piliečių gyvenimą buvo braunamasi kada panorėjus. Rinkos ir valstybės kontroliuojamos ekonomikos skirtumai buvo akivaizdūs.

SVARBIAUSI EUROPOS INTEGRACIJOS ETAPAI I

Po II pasaulinio karo Sovietų Sąjungai į savo rankas perėmus Rytų Europos kontrolę ir atšalus jos santykiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, pasaulyje atsirado dvi naujos sąvokos – geležinė uždanga ir šaltasis karas. Amerikiečių parama sudarė sąlygas artimiau bendradarbiauti Vakarų Europoje.

ŠOA ATMINIMAS

Tyla, nepripažinimas, neigimas – taip pokario laikotarpiu buvo žiūrima į holokaustą, kuris hebrajiškai vadinamas Šoa.

Tautos, žūtbūt mėgindamos susigrąžinti savigarbą, nustūmė į šalį gėdos jausmą ir bendrininkavimo faktą ir pasinėrė į savo kančios ir išmėginimų prisiminimus. Nauja šaltojo karo tikrovė padėjo ignoruoti praeities nesėkmes.

Tačiau šiandien šio beprecedenčio nusikaltimo žmonijai pripažinimas yra diskusijų apie Europos atmintį pagrindas.