Back to top

PAGYROS IR KRITIKA

EUROPA UŽSIENIEČIO AKIMIS

Kaip į Europą žiūrima svetur? Eksponatai, kuriuos čia matote, atkeliavo iš viso pasaulio muziejų, ir juos apžiūrint galima nutuokti, kaip į Europą ir europiečius žvelgia kitos kultūros. Pirmuosius kontaktus su europiečiais neretai lydėdavo smalsumas. Tačiau šis požiūris pasikeitė Europos šalims įsiviešpatavus beveik visame pasaulyje per kolonizaciją, priespaudą, vergovę ir išnaudojimą. Visgi Europa buvo ir idealizuojama kaip rafinuotos kultūros ir visuotinių vertybių – jos senovinės praeities paveldo – vieta.

ĮVERTINIMAS IR KRITIKA

2012-aisiais Europos Sąjungai buvo paskirta Nobelio taikos premija už daugiau kaip šešis dešimtmečius trunkantį jos indėlį siekiant taikos ir susitaikymo, skatinant demokratiją ir žmogaus teises Europoje. Tačiau, milijonams ES piliečių susiduriant su didžiuliais ekonominiais sunkumais, protestuotojai kritiškai įvertino šį apdovanojimą: ES vaidmuo ateityje jiems kelia abejonių.

BRIUSELIS: SOSTINĖS METAMORFOZĖS

Briuselis Europos sostine tapo neplanuotai: tai įvyko faktiškai per atsitiktinumą ir visai netyčia. Dabar tai keturguba – Europos, Belgijos, Flandrijos ir Briuselio regiono – sostinė.