Back to top

JĖGOS IR TAIKOS ŠALININKAI. KONFLIKTAS

Amžius: 
6-11, 12-15, 16-18
Kalba: 
Dutch, English, French, German
Dalykas: 
History - General
APRAŠYMAS

Šio praktinio seminaro tikslas – padėti moksleiviams susimąstyti apie priežastis, dėl kurių kyla asmenų ir grupių tarpusavio priešprieša, bei kaip galima spręsti konfliktus. Jo metu ypatingas dėmesys atkreipiamas į tai, kad šiandieninė Europa daugeliu atžvilgiu yra tiek karo, okupacijos ir griovimo istorijos, tiek solidarumo, derybų ir susitaikymo istorijos rezultatas.