Back to top

Lygios teisės visiems? Žmogaus teisės

Amžius: 
12-15
APRAŠYMAS

Nagrinėjant šią temą siekiama aptarti keletą ypač svarbių dalykų, plačiąja prasme vadinamų žmogaus teisėmis, ir suvokti, kas sieja teises ir pareigas bei kada jos viena kitoms prieštarauja. Gilindamiesi į temą mokiniai remsis šiuolaikiniais ir istoriniais Europos ir pasaulio aktualijų pavyzdžiais, kad rastų atsakymus į sudėtingus etinius klausimus. Problemos, kurias ketinama aptarti, apims pagarbą kito teisėms, kultūrinių papročių ir žmogaus teisių konfliktą bei klausimą, ar esama situacijų, kai teisės gali būti pagrįstai atimamos.