Back to top

Kai prabyla sienos!

Europos istorijos namuose
Parodos gidas
28 Bir 2022
248 psl.

Nuo pasaulinių karų ir Šaltojo karo propagandos iki kultūrinių mainų ir turizmo sprogimo bei daugiabalsių socialinių judėjimų iškilimo po Antrojo pasaulinio karo: rinktiniuose Europos istorijos namų kolekcijos plakatuose, kurie eksponuojami parodoje „Kai prabyla sienos“, atskleidžiami sudėtingi Europos skilimo ir vienybės sluoksniai.

Siūlomi formatai ir kalbos
APRAŠYMAS

XIX a. pabaigoje Europoje gimęs iliustruotas plakatas tapo vis labiau komercinio pasaulio, o vėliau – konfliktuojančių politinių ideologijų veidrodžiu. Nors plakatai efemeriški, sukuriami konkrečiam momentui, nemažai jų elementų panaudojama iš naujo ir rezonuoja šiandienos kultūrinėje atmintyje. Nuo pasaulinių karų ir Šaltojo karo propagandos iki kultūrinių mainų ir turizmo sprogimo bei daugiabalsių socialinių judėjimų iškilimo po Antrojo pasaulinio karo: rinktiniuose Europos istorijos namų kolekcijos plakatuose atskleidžiami sudėtingi Europos skilimo ir vienybės sluoksniai. Jie atspindi Europos miestų viešosios sferos raidą ir transformaciją.

Katalogą sudaro šie skyriai:

  • Europa ir plakatas: vizualinė istorija
  • Suirutė ir vienybė
  • Kliūtys ir jungtys
  • Aktyvizmas ir protestas
  • Kas laukia po plakato?
  • Ar sienos prabyla? Mokymasis ir ryšiai

Visą knygą galima įsigyti muziejaus parduotuvėje.

Knyga prieinama tik anglų kalba

ISBN 978-92-846-8797-8