Back to top

Kaip buvo kuriami Europos istorijos namai

EUROPOS ISTORIJOS NAMAI
Katalogas
31 Sau 2018
356 psl.

Kuriant Europos istorijos namų muziejų buvo nueitas ilgas kelias. Šį nepaprastai įdomų ir sudėtingą kūrimo procesą 44-iuose straipsniuose labai skirtingu profesiniu ir asmeniniu žvilgsniu pateikia keturiasdešimt autorių. Jie pasakoja apie idėjas, iššūkius, užmojus ir abejones, kliūtis ir sprendimus.

Knyga buvo išleista minint pirmąsias Europos istorijos namų atidarymo metines. Šia proga buvo surengta ir konferencija „Europe Exposed“. Knygą sudarančios penkios dalys paaiškinamos toliau.

  • Knyga prieinama tik anglų kalba
  • ISBN 978-98-846-1972-6
APRAŠYMAS
  • Pirmojoje dalyje „Procesas“ pasakojama apie organizacinį darbą, susijusį su naujojo muziejaus kūrimu padedant Europos Parlamentui.
  • Antroji dalis „Pastatas“ skirta muziejaus pastato istorijai ir jo renovacijai.
  • Trečioji dalis „Turinys“ pati išsamiausia: čia pristatomas parodos naratyvas ir kai kurie svarbiausi jos eksponatai.
  • Nuo dizaino iki parodos tekstų vertimo į 24-ias kalbas: ketvirtojoje dalyje „Darbo eiga“ atskleidžiami kūrybinio darbo užkulisiai rengiantis muziejaus atidarymui.
  • Ir pagaliau penktoji dalis „Sklaida“ skirta parengiamajam darbui, susijusiam su komunikacija, muziejaus mokomąja veikla ir laikinųjų parodų planavimu.

Knygą, kurioje pateikiamas visas šis turinys, galima įsigyti muziejaus parduotuvėje. Internetu knygą galima įsigyti čia.