Back to top

PUBLIKACIJOS

Europos istorijos namai sieks skleisti Europos istorijos žinias ir skatinti viešą diskusiją apie nemažėjantį praeities vaidmenį šiandieniniame pasaulyje.

Publikacijose lankytojai ras įžvalgų, susijusių su muziejaus veikla, pagrindiniais principais ir turiniu platesniąja prasme. Tai, savo ruožtu, išplės su muziejumi susijusią patirtį, kuri apims įspūdžius iki ir po faktinio apsilankymo.

Šiame skirsnyje galite panagrinėti pagrindinius nuolatinės parodos elementus atsižvelgdami į svarbiausius Europos istorijos raidos momentus. Svarbūs parodos aspektai paaiškinti išsamiuose aprašymuose ir moksliniuose esė.

Taip pat pateikiame įvairių straipsnių, prisidėjusių prie diskusijos su Europos istorijos namais susijusiomis temomis ir jų analizės.

OUR PUBLICATIONS
Rodoma 1 - 3 iš 8 kategorijų
Black cover of catalogue with white objects

Throwaway – The history of a modern crisis

‘’Throwaway’’ is a project that unearths the hidden history of waste in Europe while simultaneously highlighting its significance as a marker of social change. Starting with the industrial revolution, ‘’Throwaway’’ brings us on a journey through wartime scarcity, the surge in post-war consumerism, and finishes with today’s insurmountable waste crisis. It displays the profound changes in how we have dealt with rubbish in bygone...Daugiau

Kai prabyla sienos!

Nuo pasaulinių karų ir Šaltojo karo propagandos iki kultūrinių mainų ir turizmo sprogimo bei daugiabalsių socialinių judėjimų iškilimo po Antrojo pasaulinio karo: rinktiniuose Europos istorijos namų kolekcijos plakatuose, kurie eksponuojami parodoje „Kai prabyla sienos“, atskleidžiami sudėtingi Europos skilimo ir vienybės sluoksniai.Daugiau

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Rodoma 1 - 3 iš 12 kategorijų
Book cover Hans-Gert Pottering

„A European Conscience: A biography of Hans-Gert Pöttering“

Išsamioje biografijoje „Ein europäisches Gewissen“ („Europos sąžinė“), kurios autoriai yra Michaelis Gehleris ir Marcusas Gonschoras, o įžanginį žodį parašė Donaldas Tuskas, didelis dėmesys skiriamas detalėms. Remiantis jomis, knygoje taikliai piešiamas buvusio Europos Parlamento pirmininko ir Europos istorijos namų projekto iniciatoriaus Hanso-Gerto Pötteringo portretas.Daugiau

Senovės atkūrimas Europos istorijos namuose: temos, objektai, muzeografija, muziejininkystė

Kokia vieta Europos istorijos namuose tenka senovei? Šiame straipsnyje analizuojama senovės vizija, pateikiama Europos istorijos namuose – Briuselyje veikiančiame Europos istorijos muziejuje, kurį įkūrė Europos Parlamentas. Straipsnio autorius yra vienas iš kuratorių, nuo pat projekto inicijavimo 2011 m. dirbęs kuriant šio muziejaus turinį ir su juo susijusią komunikacijos strategiją.Daugiau