Back to top

Veržlus Jaunimas

Augęs Europoje nuo 1945 m. iki dabar

(PARODA PASIBAIGĖ 2020)

Per pastaruosius 70 metų Europos jaunimo vaidmuo pakito: anksčiau jaunimas buvo pasyvus istorijos stebėtojas, o dabar jaunimas – tai grupė, iš tiesų kurianti istoriją. Šioje parodoje pristatomos keturios kartos jaunuolių, kurie suaugo svarbiausiais Europos istorijos momentais: XX amžiaus 5-ojo dešimtmečio pabaigoje, 7-ajame dešimtmetyje, 9-ajame dešimtmetyje ir XXI amžiaus 1-ajame dešimtmetyje. Parodoje apžvelgiama jaunuolių patirtis, įgyta svarbiais gyvenimo etapais: mokantis, dirbant, ugdant tapatybę ir ieškant meilės.

Šią patirtį neišvengiamai formavo atitinkamo laikotarpio politika, visuomenė, kultūra ir ekonomika. Pasiturinčios ir laisvos visuomenės jaunimas labai skiriasi nuo skurde augusio ar politinės priespaudos suvaržyto jaunimo.

Visoje Europoje jaunimas atsisako vadovautis savo tėvų vertybėmis ir save mato kaip atskirą kartą – savąją kartą. Jaunuoliai kūrė savo kultūrą ir nustatė savo vertybes, už kurias jie buvo pasiryžę kovoti ir mirti.

Ši paroda yra apie jaunimą, bet ji skirta ne vien jam. Kadaise visi buvome jauni ir, nors jaunystė prabėga greitai, pamiršti jos beveik neįmanoma.

Videogalerija 1: eksponatų istorijos

Videogalerija 2: eksponatų istorijos

Europos tylioji karta?

Revoliucinė karta

Tarp vilties ir nusivylimo

„Aš“ karta?