Back to top

“Eiropa šobrīd” apmeklētājiem paredzētais Wi-Fi tīkls

Šis bezmaksas pakalpojums ir atvērts tīkls, kas tiek nodrošināts apmeklētāju ērtību labad. To lietojot, jūs pats uzņematies ar tā lietošanu saistīto risku. Tīkls ir pieejams visiem apmeklētājiem Eiropas vēstures nama 6. stāvā esošās sadaļas “Uzrunājot Eiropu” atpūtas zonā. Wi-Fi tīkla drošība netiek garantēta. Tīkla nodrošinātāji negarantē un nevar garantēt jūsu datu un saziņas privātumu pakalpojuma izmantošanas laikā.