Back to top

Identitātes, kas mājo pilsētā

2022. gada Muzeju nakts pasākumu ietvaros Eiropas vēstures namā norisinājās organizācijas “Skin Mutts” projekts “CITIZENS*” (“IEDZĪVOTĀJI*”) — virkne fotointerviju, kurās Briseles iedzīvotāji stāstīja par savu kultūras identitāti, skatot to saistībā ar šo pilsētu.

Lisa Meja Ēraertsa (Lisa Mei Eeraerts), “Skin Mutts” līdzdibinātāja

Kā cilvēka dzīvesvieta ietekmē viņa identitāti? Un kādā veidā tā identitāti ierobežo? Kā tāda pilsēta kā Brisele, uz kuru ved visi Eiropas ceļi, iekļaujas cilvēka personības daudzslāņainajā koncepcijā?

Ņemot vērā Briseles unikālo ģeogrāfisko atrašanās vietu un politisko nozīmi, šajā pilsētā dzīvo daudz cilvēku, kuriem tādā vai citādā veidā ir neviendabīga kultūras izcelsme. Neatkarīgi no tā, vai uz Briseli savulaik emigrēja tavi vecvecāki, jauni un tikko apprecējušies, vai arī tu turp devies studēt un pēc tam paliki, tava dzīve tagad ir saistīta ar Briseli. Bet vai tu Briselē jūties kā mājās? Vai Brisele dabiski deva visu, kā tev trūka, vai arī tas prasīja laiku un tev bija jāiegulda zināmas pūles, lai ap sevi izveidotu savu cilvēku loku?

Šie ir daži no jautājumiem un pārdomām, uz ko vēlējāmies rast atbildi Briselē — īsteni multikulturālā pilsētā. Mūsu šeit ir daudz, un katram no mums ir savs stāsts, taču šai pilsētai ir sava unikāla gaisotne, kurai lielākā daļa no mums izjūt piederību. Tā tapa projekts CITIZENS* (IEDZĪVOTĀJI*). CITIZENS* ir fotointerviju sērija, kurā piedalās gados jauni pieaugušie, kopumā 21, kas, neraugoties uz savu(-ām) atšķirīgo(-ajām) kultūras izcelsmi(-ēm), sauc Briseli par savām mājām — vienīgajām vai vienām no vairākām mājvietām. Intervijās, kas ilgst 20–45 minūtes, dalībnieki stāsta par to, kādos dažādos veidos šī pilsēta viņiem deva iespēju izzināt un izprast sevi. Šie stāsti tagad ir iemūžināti kopā ar intervēto cilvēku portretiem, kas uzņemti Briselē pašu intervējamo izvēlētā vietā, un konkrētiem citātiem no intervijām.

Tas, ka varam dalīties šajos stāstos ar plašāku sabiedrību, dod mums unikālu iespēju radīt saikni starp cilvēkiem. Izstādes laikā cilvēki vērsās pie mums, lai pastāstītu, ko kopīgu viņi izjūt ar katru no stāstiem, neraugoties uz to, ka šie stāsti ir pilnīgi atšķirīgi un neatkārtojami. Vēl citi atzina, ka nekad nebūtu varējuši iedomāties, ka stāsts, kas visnotaļ līdzinās viņu pieredzētajam, reiz nokļūs izstāžu zālē, kur to varēs aplūkot un dzirdēt citi. Panākumi, ar kādiem šos stāstus esam virzījuši uzmanības centrā, un dalīšanās ar tiem Eiropas vēstures namā liecina par Eiropas mainīgo seju un vieš cerību uz cilvēku savstarpējo saikņu veidošanu nākotnē.

Eiropai kļūstot arvien globālākai, arvien vairāk šādu stāstu kļūs par ierastu parādību. Mēs vēlamies būt ar šiem cilvēkiem un apliecināt viņiem, ka saprotam — iegūt piederības sajūtu nav viegli, taču apkārt ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kuri rod iespējas veidot savas kopienas. Šīs mobilitātes ēnas puse ir tāda, ka tā cita starpā ir radījusi vairāk neveiksmīgas saziņas gadījumu un pārpratumus. Redzot, kā tas ir taustāmi ietekmējis sabiedrisko dzīvi un politiku Eiropā, mēs vēlamies parādīt, kā šie cilvēki dzīvo. Vēlamies parādīt, ar kādām grūtībām viņi saskaras, un akcentēt to, kas viņiem sagādā prieku, lai atgādinātu ikvienam, ka arī tie, kas nav tādi paši kā mēs, gluži tāpat kā mēs mēģina darīt visu, kas ir viņu spēkos un cik vien labi iespējams. “Skin Mutts” ir kultūras identitātes jautājumiem veltīta platforma, kuras mērķis ir radīt multikulturālas izcelsmes cilvēkiem iespējas vairāk izzināt pašiem sevi. Sazinies ar mums! Mūs var atrast visās sociālo mediju platformās, un vienmēr esam atvērti sadarbībai. Uzzini vairāk mūsu tīmekļa vietnē www.skinmutts.com.

Visitors looking at photo exhibition
A monk discusses identity in the museum cafe