Back to top

Kā palīdzēt veidot dzelzceļa stāstus?

Lai dotu ieguldījumu “EUROPALIA” programmā “Trains & Tracks”, Eiropas vēstures nams veido Eiropas mēroga tiešsaistes kolekciju ar personīgiem stāstiem par ceļojumiem ar vilcienu pāri valstu robežām, kas kļuvuši par kopīgu personību veidojošu Eiropas pieredzi.

Vai esat gatavi dot savu ieguldījumu par šo tēmu un sagatavot īsu videoierakstu ar atbildēm uz dažiem jautājumiem?

 • Kādas ir jūsu atmiņas par pārrobežu ceļojumiem ar vilcienu? Vai par kādu no šiem ceļojumiem jūs īpaši gribētu pastāstīt?
 • Kā šajā laikā jūs ietekmēja iespēja ceļot ar vilcienu (vai arī tas, ka šādas iespējas nebija)?
 • Kas jūs vairāk iespaidoja: pats brauciens vai tā galamērķis?
 • Kā šī pieredze ir ietekmējusi jūsu tagadējo dzīvi?

Tehniskās prasības

 • Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi un, attiecīgā gadījumā, organizāciju, kurā strādājat.
 • Videoierakstiem vajadzētu būt ne garākiem par 120 sekundēm, ieturot pauzi starp atbildēm. Ieraksts var būt jebkurā no 24 ES oficiālajām valodām.
 • Lūdzu, centieties, lai skaņa būtu labas kvalitātes. Izmantojiet mikrofonu vai brīvroku komplektu vai veiciet ierakstu kādā klusā vietā.
 • Videoierakstiem var pievienot arī atsevišķus fotoattēlu failus, sniedzot attiecīgu aprakstu. Iespējams, mēs tos pievienosim videoierakstam.
 • Vēlamie failu formāti: jpeg, mp4, mov.
 • Jūsu veikumu lūdzam ar pakalpojuma “WeTransfer” palīdzību nosūtīt uz e-pasta adresi historia-press@ep.europa.eu vai arī iekopēt šajā “Google Drive” mapē.
 • Lūdzu, aizpildiet pilnvarojuma veidlapu, lai dotu atļauju izmantot jūsu materiālu mūsu tīmekļa vietnē un muzejā, bet tā fragmentus — mūsu sociālo tīklu kanālos.

Konteksts

Vilcieni un to maršruti pāri reģionu un valstu robežām būtiski ietekmējuši un turpina ietekmēt Eiropu un tās iedzīvotājus. Kopš 19. gadsimta četrdesmitajiem gadiem visā kontinentā sākās aktīva dzelzceļa tīklu izveide. Šis jaunais transporta un sakaru veids samazināja ceļā pavadīto laiku un pilnībā mainīja to, kā piedzīvojam laiku un telpu. Rūpnieciskās revolūcijas kontekstā vilciens kļuva par progresa un visa modernā simbolu.

Taču nereti dzelzceļi izmantoti arī zemiskiem nolūkiem. Vilcieni palīdzēja ekspluatēt koloniālos resursus. Karu laikā tos izmantoja armijas transportam. Tomēr visbriesmīgākās asociācijas saistās ar lopu vagoniem, kuros Otrā pasaules kara laikā deportēja miljoniem Eiropas ebreju. Pēc kara vilciens bija viens no transporta veidiem, kas veicināja tūrismu un mobilitāti visā Eiropā, un tādējādi stiprināja mūsu kontinenta integrācijas un eiropeizācijas procesus.  Vilciena izgudrošanas laikā tas kļuva par simbolu dzīvei, kura arvien paātrinās. Šodien ir gluži pretēji — braucieni pa dzelzceļu apliecina vēlmi šo skrējienu palēnināt un atrast ilgtspējīgākus pārvietošanās veidus.

Savukārt nezūdošas ir tādas vērtības kā pārvietošanās brīvība un ceļošana pāri robežām. To pavisam nesen aktualizēja, piemēram, Covid-19 pandēmijas laikā atjaunotā robežkontrole un valstu reakcija uz imigrācijas problēmu, kas nereti veicina pret ES vērstu noskaņojumu. Dzelzceļš ir arī svarīgs objekts politiskās diskusijās. No vides viedokļa tam ir potenciāls samazināt oglekļa emisijas, ekonomiski — sekmēt preču un darba ņēmēju pārvietošanos pāri robežām, bet kultūras aspektā — dot iespēju Eiropas jauniešiem personības veidošanās posmā gūt pēc iespējas daudzveidīgāku pieredzi.