Back to top

In Memoriam: Profesors Vlodzimirs Borodzejs (Włodzimierz Borodziej) (1956-2021)

Eiropas vēstures nams (HEH) ir zaudējis vienu no saviem dibinātājiem. 12. jūlijā mūžībā aizgājušais profesors Vlodzimirs Borodzejs bija plaši pazīstams un izcils Polijas, Centrālās Eiropas un Austrumeiropas nesenās vēstures pētnieks.

Ilgu laiku pasniedzis vēsturi Varšavas Universitātē, profesors V. Borodzejs iesaistījās HEH projektā, lai strādātu Ekspertu komitejā, kuras uzdevums bija izstrādāt muzeja vēstījumu jeb HEH konceptuālo pamatu. No 2009. gada līdz 2019. gadam profesors V. Borodzejs bija HEH Akadēmiskās komitejas priekšsēdētājs, kas ir viena no divām muzeja pārvaldes struktūrām un pārrauga muzeja attīstību, atklāšanu un pirmos darbības gadus. Profesora V. Borodzeja īpašās zināšanas un smalkā izpratne dziļi ietekmēja to, kā HEH attēloja 20. gadsimta notikumus, jo īpaši Austrumeiropu pēc Otrā pasaules kara.

Visiem, kas gadu gaitā bija cieši iesaistījušies HEH projektā, viņš bija cilvēcīgs un augstu vērtēts kolēģis. Pēdējā laikā profesors izrādīja lielu politisko drosmi, vēršoties pret satricinājumiem un problēmām savā valstī. Viņš bija godprātīgs cilvēks, kuram rūpēja Eiropas vērtības. Profesora aiziešana mūžībā mums ir liels zaudējums, un viņš vienmēr paliks gaišā piemiņā.

Pilnvaroto padomes, Akadēmiskās komitejas un visas Eiropas vēstures nama komandas vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību profesora V. Borodzeja ģimenei.