Back to top
Mājās izgatavotas maskas, kas izdalītas grūtībās nonākušiem cilvēkiem Čehijā, 2020. gada marts, © Martina Lepší, Vojtanova, Čehija

Visur trūka medicīnisko sejas masku, neraugoties uz to, ka tās bija ļoti nepieciešamas speciālistiem, kas slimnīcās strādāja ar Covid-19 pacientiem. Vairākās Eiropas valstīs spontāni un solidaritātes garā daudzi cilvēki uzņēmās iniciatīvu un sāka mājās darināt sejas maskas paši sev un citiem, lai gan bija pretrunīgi zinātniski pierādījumi par to efektivitāti. Mājražotāji izstrādāja īpašus filtrus un palīdzēja uzlabot šādu sejas masku izmantojamību.

Tās kā dāvinājums nonāks Eiropas vēstures namā Briselē.