Back to top
© Ana Gil

Logi uz pasauli

Garajās nedēļās, kad spāņiem bija jāpaliek mājās, lai izvairītos no saslimšanas ar Covid, par to, kas notiek ārā — viņu ielā vai rajonā — varēja uzzināt, vienīgi skatoties pa logu. Tāpēc mēs viņiem lūdzām atsūtīt savas fotogrāfijas. Šajā fotogrāfijā, ko Ana uzņēmusi pa savu logu, ir parādīts, ka, pat ja esam ieslēgti četrās sienās, joprojām varam redzēt varavīksni. 2020. gada aprīlis - maijs