Back to top
Foto: Mark A Hall, © Pērtas muzejs un mākslas galerija, Culture Perth & Kinross, Pērta, Skotija

Izkrāsoti akmentiņi

Tuvojoties ierobežojumu perioda beigām, sākās jauna iniciatīva — bērni pie savām skolām sāka izvietot izkrāsotus akmentiņus, tādējādi izrādot, ka solidarizējas ar citiem un tos atbalsta.

Attēlā redzams fragments no akmentiņu virknes — tā dēvētā ģimeņu karantīnas kāpura —, kas atrodas pie Monkrīfes pamatskolas Pērtā, Skotijā.