Back to top
© Liechtenstein National Museum

Solidaritātes aproce

Šādu aproci Lihtenšteinas Sabiedrības ministrija izsniedza valsts pārvaldes darbiniekiem. Uz tās attēlotas piktogrammas ar higiēnas pasākumiem, kurus ievērojot, iespējams, varētu panākt vīrusa izplatības samazināšanos.