Back to top
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
© Bernard Fontanel, DEC.

Piltdown Man

Uz zinātni balstītu empīrisku pētījumu mērķis ir noskaidrot faktus. Tomēr zinātnieki bieži vien savos darbos ir neobjektīvi. Daži tīši izplata sagrozītus pētījumus personīga labuma gūšanai. Viens no tādiem zinātniekiem bija Čārlzs Dousons. Dzirdīgas ausis viņš atrada starp paleontologiem, kas vēlējās gūt apstiprinājumu paši savām teorijām, un, lai atklātu patiesību par 1912. gada Piltdaunas cilvēka meliem, bija nepieciešami 40 gadi. Šis piemērs ir apliecinājums zinātniskās metodes ticamībai. Pretēji reliģijai vai ideoloģijai zinātnes atziņas var vai nu atspēkot, vai pierādīt.