Back to top
© Eiropas vēstures nams, Beļģija

Plakāts ar Dreifūsa lietas skaidrojumu “Nodevības vēsture” - Francija, 1899. gads

1894. gadā tika atrasts dokuments par Francijas militāro noslēpumu pārdošanu Vācijai. Noziegums nevarēja palikt nesodīts. Pret vienīgo ebreju virsnieku Francijas armijas ģenerālštābā Alfrēdu Dreifūsu steidzami tika celta apsūdzība. Uz viltotu dokumentu, “slepenās lietas” un nepatiesu “ekspertu atzinumu pamata” Dreifūsu apsūdzēja nodevībā un notiesāja ar militārās pakāpes atņemšanu un neatgriezenisku deportāciju. “Dreifūsa lieta” sadalīja Franciju, pastiprināja antisemītismu un atklāja tiesu sistēmā pastāvošos aizspriedumus.